Taideteollinen korkeakoulu

Muotoilun osasto

Airi Hortling

CV

Experience as an artist part one (PDF, 14 MB)

Experience as an artist part two (PDF, 9 MB)

 Ceramic material research (PDF, 11 MB)

 

Keramiikan materiaalitutkimus

Keramiikan tutkimus käsittää raaka-aineiden sovelluksia ja uusien raaka-aineiden käyttöä. Tutkimusaineisto sisältää eri lämpötilojen lasitteita ja massoja.
Tavoitteena on seoksien ekologisuus ja työturvallisuus. Uusien raaka-aineiden sovelluksia ovat flogopiittikiille, vuolukivi ja poronluujauhe.


Lasitteet

Matalan polton lasitteet 1000-1100°C

Majolika lasitteet Maiolica Glazes (PDF, 2 MB)

Korkean polton lasitteet 1100-1300°C

LK1-8 kivitavaralasitteet (PDF, 618 kB)

Punaruskea kivitavaralasite (PDF, 112 kB)

Erikoislasitteet

Celadon lasitteet Celadon glazes (PDF, 2 MB)

Chun ja häränverilasitteet Sang de boeuf glazes (PDF, 3 MB)

Massat

Matalan polton massat 1000-1100°C

Korkean polton massat 1100-1300°C

Massa 3b 1300°C (PDF, 21 kB)

Erikoismassat

Raaka-ainetutkimukset

Kobolttioksidi (PDF, 917 kB)

Keramiikan värit, pigmentit (PDF, 1 MB)

Lasite ja lasittaminen (PDF, 2 MB)

Julkaisut

Kivinen Maa, vuolukiven ja dolomiitin käyttö keramiikassa (PDF, 2 MB)

Kiiltävä lasitepinta (PDF, 109 kB)

Lyijymonosilikaatista johtuva lyijymyrkyllisyys (PDF, 912 kB)

Vähäliukoisen lyijylasitteen perinne ja kehittäminen (PDF, 2 MB)

Lead release by earthenware glazes containing coloring engobes (PDF, 67 kB)

The effect of phlogopite mica on the sintering point and colour of a clay body (PDF, 156 kB)

Flogopiittikiilteen vaikutus massan sintraantumiseen ja väriin (PDF, 157 kB)

CaO- MgO-glaze for cordierite clay body (PDF, 345 kB)

Bone china of Lapland in Finland (PDF, 205 kB)

Leadless glazes for redware (PDF, 28 kB)

The effect of the iron oxide in ball clay on the color tone of pigments (PDF, 314 kB)

Color changes with the Finnish earthenware clay and calcium oxide in stoneware glazes (PDF, 56 kB)

Suomalaisen punasaven ja kalsiumoksidin aiheuttamat värimuutokset kivitavaralasitteissa (PDF, 2 MB)

Keramiikan koulutustraditio A.W. Finch (PDF, 22 MB)

I vilken form finns forskningsmaterialet (PDF, 8 MB)

Missä muodossa on tutkimusmateriaali (PDF, 8 MB)

Kolmen roolin keraamikko (PDF, 35 kB)

Ekologia Arabian tehtaalla (PDF. 301 kB)


Päivitetty 4.6.2013